Haarlemmerland, in één keer goed!

Volg ons op Facebook

Haarlemmerland - in een keer goed!

Website Disclaimer

Haarlemmerland (Kamer van Koophandel: 34254656), hierna te noemen Haarlemmerland, verleent u hierbij toegang tot www.haarlemmerland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Haarlemmerland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.haarlemmerland.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Haarlemmerland.

Beperkte aansprakelijkheid

Haarlemmerland spant zich in om de inhoud van www.haarlemmerland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.haarlemmerland.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Haarlemmerland.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.haarlemmerland.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Haarlemmerland.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Haarlemmerland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Haarlemmerland
E.P. Eerland

Rijnstraat 46
1966 XS Heemskerk

Tel/Fax: 0251 827 966
Mobiel: 06 384 88 337

info@haarlemmerland.nl