Haarlemmerland, in één keer goed!

Volg ons op Facebook

Gereedschapskeuringen

Gereedschapskeuringen

De ARBO wet schrijft voor dat de werkgever voor veilig gereedschap dient te zorgen.
NEN-EN 50110 en de derde druk NEN 3140 geeft een richtlijn omtrent de controle van elektrische arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, verplaatsbare leidingen en verplaatsbare elektrische werktuigen. NEN-EN 1004 en NEN 2484 geeft een richtlijn omtrent de keuring van klimmaterialen zoals trappen, ladders en rolsteigers.
Haarlemmerland gereedschapskeuringen controleert uw arbeidsmiddelen en machines volgens NEN normering:

 • Periodieke controle
 • Inspectie
 • Visuele controle
 • Controle door meting
 • Testcertificaat

Periodieke controle

Volgens de NEN 3140 dienen arbeidsmiddelen en verplaatsbare werktuigen periodiek gecontroleerd te worden op veiligheid. De frequentie is jaarlijks of nader te bepalen (inspectieinterval).

Elektrische arbeidsmiddelen:

 • elektrische handgereedschappen
 • verplaatsbare elektrische meetinstrumenten
 • handlampen en andere verplaatsbare lampen
 • ge?soleerd handgereedschap, persoonlijke bescherming
 • verplaatsbare leidingen en haspels
 • toestellen zoals koelkasten, koffiezetters, PC's,? stofzuigers en? printers
 • elektrische machines algemeen

Verplaatsbare elektrische werktuigen:

 • betonmolens en pompen
 • lastransformatoren en bouwkasten
 • buig-, zaag- en afkortmachines

Inspectie

Deze arbeidsmiddelen en verplaatsbare werktuigen dienen volgens de NEN 3140 3e druk (bepaling 5.3.3.102) periodiek gecontroleerd te worden. De keuring bestaat uit een visuele controle en een controle door meting.

Visuele controle

Bij de visuele controle wordt gekeken of:

 1. de aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen niet zijn beschadigd of hersteld
 2. de aansluitleidingen deugdelijk en onbeschadigd in stekker of koppelcontactstop zijn binnengeleid
 3. er geen tekenen van te hoge temperatuur zijn
 4. de bedieningsorganen of huis geen gebreken vertonen die de veiligheid in gevaar brengen
 5. de gereedschappen schoon en droog zijn
 6. de hulpmiddelen, bedieningsorganen en schakelaars niet beschadigd zijn

Hierbij wordt de ? Checklist Richtlijn Arbeidsmiddelen? gehanteerd.

Controle door meting

Bij deze inspectie worden de volgende punten gecontroleerd:

 1. isolatieweerstand van het arbeidsmiddel
 2. weerstand beschermingsleiding
 3. werking aardlekbeveiliging door testknop
 4. functietest/vermogen/lekstroom

Testcertificaat

De resultaten van de visuele controle en controle door meting worden vastgelegd op een testcertificaat. Het goed gekeurde apparaat wordt? voorzien van een keuringssticker met een uiterlijke datum voor een volgende keuring.

Afkeur

Bij afkeur wordt dit kenbaar gemaakt met behulp van een sticker met daarop een datum waarop dit is vastgesteld.?Het is dan aan de opdrachtgever of het desbetreffende gereedschap wordt aangeboden ter reparatie of wordt vernietigd.

Tevens verzorgen wij de keuringen van klimmaterialen zoals trappen, ladders en rolsteigers.

Haarlemmerland
E.P. Eerland

Rijnstraat 46
1966 XS Heemskerk

Tel/Fax: 0251 827 966
Mobiel: 06 384 88 337

info@haarlemmerland.nl